Friszke Andrzej : Instytut Studiów Politycznych PAN : publikacje : Księgarnia ISP PAN
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
FRISZKE Andrzej
Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL 
Friszke Andrzej   
Warszawa 2016,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyka Polityczna  ss. 312, oprawa twarda 
ISBN 978-83-64091-66-7     ISBN 978-83-65369-20-8 
Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka 
Friszke Andrzej   
Warszawa 2015,  Biblioteka Więzi, Instytut Studiów Politycznych PAN,   ss. 416, oprawa miękka 
ISBN 978-83-64091-43-8     ISBN 978-83-62610-79-2 
Rewolucja Solidarności 1980-1981 
Friszke Andrzej   
Kraków 2014,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Znak,  ss. 980, oprawa twarda 
ISBN 978-83-64091-18-6, ISBN 978-83-240-3001-9 
Solidarność od wewnątrz 1980-1981 
red. Friszke Andrzej, Krzysztof Persak, Paweł Sowiński   
Warszawa 2013,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej,  ss. 376, oprawa twarda 
ISBN 9978-83-7629-484-1 
Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności 
Friszke Andrzej   
Kraków 2011,  Wydawnictwo Znak, (współudział: Instytut Studiów Politycznych PAN),  ss. 613, oprawa twarda 
ISBN 978-83-60560-74-5, ISBN 978-83-240-1813-0 
Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty 
Friszke Andrzej   
Warszawa 2011,  Wydawnictwo Krytyki Politycznej, (współudział: Instytut Studiów Politycznych PAN),  ss. 511, 
ISBN 978-83-61006-77-0 
PRL wobec Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970-1978 
Friszke Andrzej   
Warszawa 2010,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Biblioteka "Więzi",  ss. 239,  dokumenty, indeks osób 
ISBN 978-83-60580-45-5 
Od Piłsudskiego do Wałęsy.  Studia z dziejów Polski w XX wieku 
(Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Paczkowskiego) 
Friszke Andrzej, Persak Krzysztof....(red.) 
Warszawa 2008,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej
ISBN  978-83-
Rozmowy na Zawracie. Taktyka walki z opozycją demokratyczną 1976-1979
(Dokumenty do dziejów PRL, zeszyt 19) 

Friszke Andrzej,  ..(oprac.) 
Warszawa 2008,  Instytut Studiów Politycznych PAN,   ss. 191,  indeks nazwisk 
ISBN 978-83-60580-25-7 
"Solidarność" Podziemna 1981-1989 
Friszke Andrzej,  ..(red.) 
Warszawa 2006,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności,  ss. 699,  indeks osób 
ISBN 83-88490-45-1 
Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW 
Friszke Andrzej,  Zaremba Marcin ..(oprac.) 
Warszawa 2005,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo "Więź",  ss. 333,  indeks osób 
ISBN 83-88490-70-2  :  83-88032-92-5
Władza a społeczeństwo w PRL.. .
Studia Historyczne. Profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu w 65 rocznicę urodzin 

Friszke Andrzej (red.) 
Warszawa 2003,  Instytut Studiów Politycznych PAN, 
ISBN  83-88490-40-0
Internetowy formularz zamówienia publikacji ISP PAN
Strona główna Księgarni ISP PANStrona główna Księgarni ISP PAN