ISP PAN : wydawnictwa
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Wydawnictwa ISP PAN
ISP PAN : nowości wydawnicze
Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Nowości wydawnicze ISP PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN: Nowości wydawnicze
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - Księgarnia Internetowa - Pełna aktualna oferta publikacji ISP PAN
Zasady sprzedaży wydawnictw ISP PAN
Czasopisma naukowe wydawane przez Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN: Zapowiedzi wydawnicze
Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe - (Lechosław Gawlikowski)
Księgarnia Internetowa ISP PAN - wejście do sklepu
   
Instytut Studiów Politycznych PAN - Księgarnia Internetowa: Formularz zamówienia
     
Seria WschodniaDokumenty do dziejów PRLSeria wydawnicza: Unia Europejska
Kultura i Społeczeństwo nr 2/2016Polska - Chiny 1956. Zbiór dokumentów - (Waldemar J. Dziak, Jan Rowiński)Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznieStudia Polityczne nr 43Informacja Wojska Polskiego 1943-1957Droga do samorządności terytorialnej. Polska 1989-1990Poza systemem. Instytucje i społeczeństwoHistoria polityczna Chin 1939-2014. Konspekt analitycznyWspółpraca transgraniczna. EuroregionyCultural Heritage of East Central Europe. A Historical OutlineCivitas. Studia z filozofii polityki nr 17 (rocznik 2015)Kultura i Społeczeństwo nr 1/2016Fikcyjna rzeczywistość. Codzienność, światy przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce - (red. Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska)Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza oraganizacji społeczeństwa obywatelskiego - (Anna Radiukiewicz)Studia Polityczne nr 42 (2/2016)Rocznik Polsko-Niemiecki nr 24 (2016)Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963 - (Andrzej Friszke)Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju 1956-1989 - (Paweł Sowiński)Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową. Przykład dla Ukrainy - (Martin Dahl, Beata Piskorska, Paweł Olszewski)Reprywatyzacja. Zródła problemu - (Tomasz Luterek)Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej - (Anna Ciepielewska-Kowalik)Eurowybory 2014. Kandydaci i programy - (red. Inka Słodkowska)Studia Polityczne nr 41 (1/2016)Kultura i Społeczeństwo nr 4/2015Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego) - (Konrad Świder)Historia polityczna Chin 1839-2014 - (Waldemar Jan Dziak, Jerzy Bayer)Pracownicy Radia Wolna Europa. Biogramy zwykłe i niezwykłe - (Lechosław Gawlikowski)'Nowa' Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne - (red. Jakub Wódka)East Central Europe. A Concise History - (Wojciech Roszkowski)Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii EuropejskiejStudia Polityczne nr 40 (2015/4)Kultura i Społeczeństwo nr 3/2015Współkonstruktorzy ładu powojennego. Konferencje Narodów Zjednoczonych 1943-1945 - (Wojciech Materski)System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego - (Agnieszka Dudzińska)Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych - (Adam Kęska)Kultura i społeczeństwo nr 2/2015 : Ukraina przed przełomem 2014 roku i poEuropa w skali mikro. Baarle Nassau-Hertog - (Ryszard Żelichowski)Civitas. Studia z filozofii polityki nr 16 (2014) : Między głodem a sytościąEksplozja nierówności? - (Maria Jarosz, Marek W. Kozak)Studia Polityczne nr 38 (2015/2)Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie - (Józef M. Fiszer - red.)Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich - (Paweł Rokicki)Można zakasać rękawy. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym - (zofia Kinowska)Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej - Aleksandra Adamowicz)Rocznik Polsko-Niemiecki nr 23 (2015)Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka - (Andrzej Friszke)Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968)ONI. Okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939-1941 - (Krzysztof Jasiewicz)Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech - (Piotr Madajczyk)Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich - (Jerzy Bayer, Waldemar Jan Dziak)Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 - (Mariusz Zajączkowski)My, ludzie z Marca. Autobiografia pokolenia 1968 - (Piotr Osęka)System polityczny współczesnej Rumunii - (Adam Burakowski)Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego 'Niepodległośc i Demokracja' 1945-1994 - (Sławomir Łukasiewicz)Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza - (Waldemar Dziak)CIVITAS. Studia z filozofii polityki nr 15: RewolucjaKultura i Społeczeństwo nr 1/2015Partnerstwo Wschodnie 2009-2014 - (Agnieszka Cianciara)System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy - (Józef M. Fiszer, Jakub Wódka, Paweł Olszewski, Tomasz Paszewski, Agnieszka Cianciara, Agnieszka Orzelska)Studia Polityczne nr 37 (2015/1)Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast? - (red. Ryszard Żelichowski)Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci - (Tomasz Stryjek)Unia Europejska i Chiny. Dziś i w przyszłości - (red. Józef M. Fiszer)Komitety Obywatelskie 1989-1992. Rdzeń polskiej transformacji - (Inka Słodkowska)Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie neoautorytarnego reżimu na Białorusi 1994-2010 - (Pawel Usov)Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej - (Ryszard Żelichowski)W poszukiwaniu geoekonomii w Europie - (Tomasz Grosse)Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej - (Marta Danecka)CIVITAS. Studia z filozofii polityki : Nr 14 (2012): O totalitaryzmie i państwie totalitarnymWspółpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne - (red. Józef Fiszer)Polska europejska czy narodowa?Od pieriestrojki do Karty Polaka. Środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzieDobro a polityka. Platon i Tischner. Dwie filozofie dobraDezercja elit. konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej PolsceRewolucja Solidarności 1980-1981Rewolucja Solidarności 1980-1981Studia Polityczne nr 32Kultura i Społeczeństwo nr 3/2013System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa - (red. Józef M. Fiszer)Przeszłość w dyskursie publicznym (Seria: Współczesne społeczenstwo polskie wobec przeszłości, Tom: 5) - (red. Andrzej Szpociński)Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji - (Konrad Świder)Wybory 2011. Partie i ich programy - (red. Inka Słodkowska, Magdalena Dołbakowska)Solidarność od wewnątrz 1980-1981 - (red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, Paweł Sowiński)System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym - (red. Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski)1968 and the Polish - West German Relations - (Piotr Madajczyk, Wanda Jarząbek, Joanna Szymoniczek)Inne wymiary polityki (Księga jubileuszowa prof. Jadwigi Staniszkis) - (red. Włodzimierz Marciniak)Przemiany polityczne w Azji Wschodniej w latach 2012-2013 - (red. Waldemar Jan Dziak, Krzysztof Gawlikowski)Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945-1947 - (Hans von Lehndorff)Dzieci rewolucji - (Wolfgang Leonhard)Studia Polityczne nr 31 (2013)Stosunki polsko-holenderskie w Europie powersalskiej - (Ryszard Żelichowski)Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989 - (Ewa Nalewajko)Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej - (red. Józef M. Fiszer, Mikołaj Tomaszyk)USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych - (Tomasz Paszewski)Kim Dzong Un. Kronika życia i walki - (Waldemar Jan Dziak)Rocznik Polsko-Niemiecki nr 21)Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 - (Adam Leszczyński)Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990 - (Marek Wierzbicki)Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu - (red. Maria Jarosz)Jakość naszej demokracji. Podstawy życia publicznego w Polsce - (red. Maria Jarosz)W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej - (Witold Mędykowski)Studia Polityczne nr 30Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem - (red. Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński)PZPR jako machina władzy - (red. Dariusz Stola, Krzysztof Persak)Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Tom 2 : Sąsiedztwo polsko-niemieckie - (red. Robert Traba)Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego? - (Agnieszka K. Cianciara)Europejska Polityka Sąsiedztwa. Geneza, doświadczenia, perspektywy - (red. Józef M. Fiszer)Słabe państwo - (Artur Wołek)Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - (red. Józef M. Fiszer)Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys - (Marcin Zaremba)Europa zimnej wojny - (Jerzy Holzer)Gibraltar. Europa w skali mikro - (Ryszard Żelichowski)Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1944-1953 - (Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran)Polski_lobbing_gospodarczy - (Agnieszka K. Cianciara)Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju - (Waldemar Dziak, Krzysztof Gawlikowski)W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej - (Tomasz Grzegorz Grosse)Polityka zagraniczna Turcji - (Jakub Wódka)Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys - (Marcin Zaremba)Cień roku 1968. Kształtowanie obrazu Polski i Polaków w niemieckiej opinii publicznej - (Piotr Madajczyk)Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach - (red. Marian Guzek)Wybory prezydenckie 2010. Programy kandydatów - (Inka Słodkowska)Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 - (Paweł Sowiński)Studia Polityczne nr 28 - (red. Wojciech Roszkowski)Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku - (Adam Burakowski, Marius Stan)Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 - (Paweł Kowal)Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnosciowo-opozycyjnej. Tom 2: Regiony - (red. Inka Słodkowska)Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 - (Paweł Sowiński)Republika Korei. Zarys ewolucji systemu politycznego - (Waldemar Jan Dziak, Grażyna Strnad)Kultura i Społeczeństwo nr 4/2011 : Przeszłość i pamięćTerytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska - (red. Ryszard Żelichowski)Jego Królewska mość Silvio Berlusconi. Przypadek 'demokratycznej monarchii oświeconej'Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich - (Ireneusz Sadowski)Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty - (Ewa Nalewajko - red.)Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności - (Andrzej Friszke)Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku - (red. - Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król)Parlament Europejski po traktacie z Lizbony - (red. Józef Fiszer)Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966-1976 - (Wanda Jarząbek)Wybory 2007. Partie i ich programy - (red. Inka Słodkowska)Bilans pierwszych lat członkostwa polski w Unii Europejskiej - (red. Józef M. Fiszer)Polacy we wspólnej Europie. Dysproporcje materialne i społeczne - (red. Maria Jarosz)Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004) - (Agnieszka Orzelska)Ideologie.Państwa. Społeczeństwa - (red. Ryszard Żelichowski)Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku - (Paweł Popieliński)Meandry legitymizacji władzy. Studia i analizy - (red. Irena Pańków)Kraj bez wyjścia? Migracje z polski 1949-1989 - (Dariusz Stola)Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach - (Wojciech Materski, Ryszard Żelichowski - red.)Elity polityczne na Słowacji - (Piotr Bajda)Eurowybory 2009. Kandydaci i programy - (Inka Słodkowska, Magdalena Dołbakowska)Pjongjang rok 1956 : odtajnione sowieckie dokumenty - (Waldemar Jan Dziak)Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu - (Irena Pańków, Barbara Post)Terroryzm w medialnym obrazie świata - (Krzysztof Liedel, Stanisław Mocek)Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji - (Joanna J. Matuszewska)Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku - (Piotr Madajczyk)Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry) - (Ryszard Żelichowski - red.)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweKultura i Społeczeństwo nr 3/2010PRL wobec Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970-19761989 - Jesień NarodówRocznik Polsko-Niemiecki nr 18 (rocznik 2010)Świat i Polska wobec globalnych wyzwańWywiad polski (cywilny i wojskowy) w roku 1949. Sprawozdanie z dzialalnościRzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich ŻydówBóg i Jego polska owczarnia w dokumentach 1939-1945Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne (Ku pamięci prof. Tomasza Strzembosza)działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w EuropieWybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnejPonad prawem narodowym. Konstytucyjne idee EuropyPolacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweStosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznejPolska jako państwo narodowe. Historia i pamięć - (Piotr Madajczyk, Danuta Berlińska)Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Tom 1: Stereotypy i pamięćKościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956Świat i Polska wobec globalnych wyzwańKorea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzyObyś żył w ciekawych czasach. Fakty. Wydarzenia. Anegdoty - (Maria Jarosz)Political leadership in Polish countiesStudia Polityczne nr 24Kultura i Społeczeństwo nr 2/2009Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć - (Piotr Madajczyk, Danuta Berlińska)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweOd Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku - (Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Paczkowskiego) - (red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak)Dobre praktyki polskiej gospodarki społecznej - (Anna Ciepielewska)PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego 1955-1980 - (Wanda Jarząbek)Ku wielkiej zmianie. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych (styczeń-październik 1989) - (Henryk Szlajfer)Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989 - (Adam Burakowski)Zapomniane mogiły - (Michaeil Hauptman)Rozmowy na Zawracie. Taktyka walki z opozycją demokratyczną 1976-1979 - (Andrzej Friszke)Polska - Unia Europejska - świat - (Józef Fiszer - red.)Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego - (Antoni Z. Kamiński - red.)Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym - (Ryszard Żelichowski - red.)Europa Środkowo-Wschodnia 2007 - (Wojciech Roszkowski - red.)Naznaczeni i napiętnowani - (Maria Jarosz - red.)Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji - (Piotr Tadeusz Kwiatkowski)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweWykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny - (Maria Jarosz -red.)Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie - (Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński - red.)Aksamitny rozwód (Czechosłowacja) - (Paweł Ukielski)Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - (Wanda Jarząbek)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweMarzec 1968 - świat - (Piotr Osęka)Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni - (Adam F. Baran)Sprawa Henryka Hollanda - (Krzysztof Persak)Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004 - (Tomasz Stryjek)Spór o demokratyczne państwo prawa - (Rafał Wonicki)Rosja: zapętlenia modernizacjiŚwiat i Polska wobec globalnych wyzwańSytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji 2006-2007 - (Józef Fiszer - red.)Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939 - (Ireneusz Piotr Maj)Studia Polityczne nr 23CIVITAS. Studia z filozofii polityki nr 10Kultura i Społeczeństwo nr 2/2009Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa - (Paweł Machcewicz)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweŚwiat i Polska wobec globalnych wyzwańW cieniu ustawy o reformie rolnej. Wspomnienia 1944-1945 - (Maria Walewska)O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach - (Bogdan W. Mach, Edmund Wnuk-Lipiński)Transformacja. Elity. Społeczeństwo - (Maria Jarosz - red.)Wybory 2005. Partie i ich programy - (Inka Słodkowska)Wybory prezydenckie 2005. Programy kandydatów - (Inka Słodkowska)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowePowiatowa elita polityczna - (Jacek Wasilewski - red.)Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej - (Józef Fiszer - red.)Dyplomacja Polski 'lubelskiej' 1944-1947 - (Wojciech Materski)Białorusini w polskich formacjach wojskowych 1918-1945 - (Jezry Grzybowski)Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943 - (Wojciech Materski)Świat i Polska wobec globalnych wyzwańSolidarność podziemna 1981-1989 - (Andrzej Friszke)Ku zwycięstwu 'Solidarności'. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu (styczeń-wrzesień 1989)Historia - przestrzeń dialogu - (Robert Traba)Czas przeszły - pamięć - mit - (Barbara Szacka)Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989 - (Inka Słodkowska)Spotkania z kulturą - (Joanna Kurczewska, Elżbieta Tarkowska)New Europe. The Impact of the First Decade. vol. 1: Trends and Prospects (Edited by Teresa Rakowska-Harmstone, Piotr Dutkiewicz)New Europe. The Impact of the First Decade. Vol. 2: Variations and Pattern - (Edited by Teresa Rakowska-Harmstone, Piotr Dutkiewicz)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweEurowybory 2004. Kandydaci i programy wyborczePrzywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wiekuPrywatyzacja w krajach postkomunistycznych - (Piotr Kozarzewski)Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji - (Henryk Szlajfer)Świat i Polska wobec globalnych wyzwańMao Zedong (Tse-tung). Zwycięstwa, nadzieje, klęski - (Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak)Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie - (Marek Wierzbicki)Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 - (Eugeniusz C. Król)Państwo w czasach demokracji - (Paweł Kaczorowski)Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979 - (oprac. Andrzej Friszke)Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskoweSłownik biograficzny Europy Srodkowo-Wschodniej XX wieku - red. Wojciech Roszkowski, Jan Kofman)Rytuały stalinizmu - (Piotr Osęka)Kultura i SpołeczeństwoCIVITAS. Studia z filozofii politykiRocznik Polsko-NiemieckiEuropa Środkowo-WschodniaWładza i społeczeństwo w Polsce Ludowej - (Andrzej Friszke - red.)Druga Babel - (Nina Gładziuk)Studia PolityczneŚwiat i Polska wobec globalnych wyzwańPolacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim)Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe
   Dział Wydawnictw ISP PAN     -      POLECAMY  NASZE  NAJNOWSZE  PUBLIKACJE  :   Rewolucja Solidarności 1980-1981  (Andrzej Friszke :   Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu  (Maria Jarosz :   Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989  (Paweł Sowiński :   Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1944-1953  (Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran :   W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej  (Witold Mędykowski :   PZPR jako machina władzy  (Dariusz Stola, Krzysztof Persak :   Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego  (Bogdan W. Mach :   Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy)  (Józef M. Fiszer :   Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej  (Józef M. Fiszer :   Gibraltar. Europa w skali mikro  (Ryszard Żelichowski :   Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej  (Agnieszka K. Cianciara :   W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej  (Tomasz Grzegorz Grosse :   Polityka zagraniczna Turcji  (Jakub Wódka :   Europa zimnej wojny  (Jerzy Holzer :   Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys  (Marcin Zaremba :   Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989  (Paweł Kowal :   Cień roku 1968. Kształtowanie obrazu Polski i Polaków w niemieckiej opinii publicznej  (Piotr Madajczyk :   Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju  (Waldemar Jan Dziak, Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz :   Republika Korei. Zarys ewolucji systemu politycznego  (Waldemar Jan Dziak, Grażyna Strnad :   Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989  (Dariusz Stola :   Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności  (Andrzej Friszke ; Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej  (Józef Fiszer ; Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania  (Józef Fiszer ; Polacy we wspólnej Europie. Dysproporcje materialne i społeczne  (Maria Jarosz ; Polacy równi i równiejsi. (Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim  (Maria Jarosz ; Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich  (Ireneusz Sadowski ; Wybory 2007. Partie i ich prograny  (Inka Słodkowska ; Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku  (Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król ; Meandry legitymizacji władzy. (Studia i analizy)  (Irena Pańków ; Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966-1976  (Wanda Jarząbek ; Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004)  (Agnieszka Orzelska ; Ideologie. Państwa. Społeczeństwa  (Ryszard Żelichowski (- red.) ; Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku  (Paweł Popieliński ;      Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach  (Wojciech Materski, Ryszard Żelichowski (- red.) ;      Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku  (Piotr Madajczyk ;      Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć  (Piotr Madajczyk, Danuta Berlińska ;      Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe  (Józef M. Fiszer ;      Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa  (Piotr Bajda ;      Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry)  (Ryszard Żelichowski ;      Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji  (Joanna J. Matuszewska ;      Eurowybory 2009. Kandydaci i programy  (Inka Słodkowska, Magdalena Dołbakowska ;      Pjongjang rok 1956 : odtajnione sowieckie dokumenty  (Waldemar Jan Dziak ;      Terroryzm w medialnym obrazie świata  (Krzysztof Liedel, Stanisław Mocek ;      Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu  (Irena Pańków, Barbara Post ;      PRL wobec Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970-1978  (Andrzej Friszke ;      Wywiad polski (cywilny i wojskowy) w roku 1949. Sprawozdanie z działalności  (Andrzej Paczkowski (oprac.) ;      Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne (Ku pamięci prof. Tomasza Strzembosza)  (Adam F. Baran ;      Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980  (Piotr Niwiński ;      Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie  (Eugeniusz Cezary Król, Joanna Szymoniczek ;      Das Jahr 1956 in Polen und seine Resonanz in Europa  (Eugeniusz Cezary Król. Joanna Szymoniczek ;      Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej  (Inka Słodkowska ;      1989 - Jesień Narodów  (Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski ;      Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów  (Krzysztof Jasiewiczk ;      Bóg i Jego polska owczarnia w dokumentach 1939-1945  (Krzysztof Jasiewicz ;      Świat i Polska wobec globalnych wyzwań  (Ryszard Żelichowski ;      Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy  (Agnieszka Maria Nogal ;      Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej  (Agnieszka Orzelska ;      Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Tom 1: Stereotypy i pamięć  (Robert Traba ;      Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy  (Waldemar J. Dziak ;      Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956  (Larysa Mikhailik ;      Political leadership in Polish counties  (Jacek Wasilewski (ed.) ;       ;      Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku  (Andrzej Paczkowski ;      Ku wielkiej zmianie 1989. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych (styczeń-październik 1989)  (Henryk Szlajfer ;      PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980  (Wanda Jarząbek ;      Rozmowy na Zawracie. Taktyka walki z opozycją demokratyczną 1976-1979  (Andrzej Friszke ;      Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989  (Adam Burakowski ;      Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny  (Maria Jarosz ;      Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym  (Ryszard Żelichowski ;      Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski  (Antoni Z. Kamiński         ;      Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie  (Piotr Madajczyk, Popieliński Paweł         ;      Marzec 1968  (Piotr Osęka         ;      Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji  (Paweł Ukielski
fax: (22)  825-21-46
 
E-mail: books@isppan.waw.pl
tel. (22) 825-52-21 w.123
Księgarnia ISP PAN - English version
ISP PAN.Instytut Studiów Politycznych PAN - Strona głównaInstytut Studiów Politycznych PAN - Strona główna
Polityka prywatności               Regulamin zakupów