Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Ksiegarnia
Czasopisma  naukowe
Kultura  i  Społeczeństwo
PL  ISSN:  0023-5172
Indeks  363006

Czasopismo ukazuje się od 1957 roku
kwartalnik
 

Wydawca:
Komitet Socjologii PAN,
Instytut Studiów Politycznych PAN

*
Komitet Redakcyjny
Jerzy Bartmiński, Jolanta Kulpińska, Henryk Markiewicz, Fritz Schütze (Otto von Guericke Universität w Magdeburgu), Timothy Snyder (Yale University), Zofia Sokolewicz, Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, Janusz Tazbir, Alexey Vasilyev (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Ian Watson (Rutgers University - Newark)
*
Zespół Redakcyjny
Elżbieta Tarkowska (redaktor naczelny), 
Marek Ziółkowski (zastępca redaktora naczelnego), Maria Baltaziuk (sekretarz redakcji), 
Bronisław Gołębiowski, Katarzyna Kaniowska, Kazimierz Kowalewicz, 
Marek Krajewski, Andrzej Piotrowski, Robert Traba 
*
Recenzenci spoza zespołu redakcyjnego
Michał Buchowski, Henryk Domański, Barbara Engelking, Jerzy Jedlicki, Nina Kraśko, 
Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, Anita Miszalska, Janusz Mucha, Antoni Sułek,
Dobrosława Świerczyńska, Anna Titkow 

*
Adres  Redakcji:
00-625  Warszawa, ul. Polna 18/20
Instytut Studiów Politycznych PAN, pokój 9
tel. (022) 825-52-21  wew. 117          fax  (022) 825-21-46 
e-mail: kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl
*
Kultura  i  Społeczeństwo
Najnowszy numer
Numery w sprzedaży
Formularz zamówienia
Zasady sprzedaży
Prenumerata
Dla autorów
Wydawnictwa  Instytutu  Studiów  Politycznych  PAN    ---   Zapraszamy do Księgarni    ---   Warszawa, ul. Polna 18/20    ---   w godzinach otwarcia: 9-16  (Poniedziałek - Piątek)
Formularz internetowy zamówienia wydawnictw ISP PAN
Strona główna Księgarni ISP PANStrona główna Księgarni ISP PAN