Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Ksiegarnia
Czasopisma naukowe ISP PAN
Czasopisma  naukowe
Czasopisma naukowe ISP PAN
Kultura i Społeczeństwo nr 4/2010

Kultura  i  Społeczeństwo 

Nr  4/2010 : 
W stronę przeszłości 
Towards the Past
Wydawca: 
Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN 
Warszawa 2010, format 24*16,5 cm, s. 256,  ISSN  0023-5172     Cena netto: 20,00 PLN 
Księgarnia Internetowa ISP PAN: Kultura i Społeczeństwo
tel. (22) 825-52-21 w.115,   fax (22) 825-21-46,  e-mail: books@isppan.waw.pl
Spis treści  (Contents)
*
 
ARTYKUŁY  i  ROZPRAWY 
 
 Zuzanna Bogumił
 Joanna Wawrzyniak
Narracje zniszczenia. Trauma wojenna w muzeach miejskich Petersburga, Warszawy i Drezna
Narratives of Destruction: War Trauma in the City Museums of St. Petersburg, Warsaw and Dresden 
3
 Zuzanna Bogumił  Konflikty pamięci? - O interpretacjach historii Gułagu 
Conflicts of Memory? On the Interpretations of the Gulag History
23
 Marta Cobel-Tokarska Pamięć o kryjówkach żydowskich 
Memory of the Jewish Hideouts
 41
 Elżbieta Kossewska  "Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku" - prasa polskojęzyczna i integracja językowa polskich Żydów w Izraelu 
"She still speaks Polish, but she already laughs in Hebrew": Polish-language Press and Language Integration of Polish Jews in Israel 
59
 Marta Karkowska Pamięć kulturowa a zmiany w krajobrazie miasta. Analiza obchodów rocznicowych lokacji Olsztyna w świetle koncepcji Aleidy i Jana Assmannów 
Cultural Memory and Changes in Cityscape: An Analysis of the Celebration of the Anniversary of the Settlement of Olsztyn from a perspective of Aleida and Jan Assmann's Concepts 
77
 Mirosław Ustrzycki
*
Edukacja domowa i wychowanie w polskich rodzinach ziemiańskich na Litwie na przełomie XIX i XX wieku 
Home Education and Upbringing in Polish Gentry Families in Lithuania at the End of the XIX Century 
99
 Jakub Bazyli Motrenko 
*
Badanie zespołu Alaina Touraine'a nad Solidarnością. Historia i konsekwencje 
Alain Touraine's Study of the Solidarity: History and Consequences 
117
 Paweł Załęski  Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? Jak został zapomniany neorepublikański projekt samorządnej rzeczypospolitej 
Was the Solidarity a Civil Society? How the Neo-Republican Project of Self-Governing People was Forgetten 
141
 Marcin Kula Czy komunizm tkwił w nas? Rozumowane wspomnienie historyka o dawnym zakładzie pracy 
Did We Soak Up Communism? Mémoire Raisonné of a Historian About his Former Workplace
153
 Łukasz Krzyżanowski  Obrazki z PRL: portret epoki we współczesnym kinie 
Pictures from the People's Republic of Poland: Image of the Communist Past in Contemporary Polish Cinema 
185
 Oskar Mulej  "Toniemy w czerwonych buraczkach, zatykając dziury w żelaznej kurtynie". Punkowa Lublana w późnych latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych (tłum. Michał Przepierski) 
"We Are Drowning in Red Beetroots as We Try to Plug the Holes in the  Red Curtain": The Punk Scene in Ljubljana in the Late 1970s and Early 1980s 
197
 
FAKTY  i  PROBLEMY
 
 Wiktoria Czystiakowa 
 Aleksiej Wasiliew 
Trudne tematy pamięci polskiej i rosyjskiej: historiografia, literatura, film 
Difficult Topics for Polish and Russian Memory: Historiography, Literature and Film 
211
 Miroslav Petrusek Zygmunt Bauman w rozwoju czeskiej socjologii 
The Place of Zygmunt bauman in the Development of Czech Sociology 
223
 
*
OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions) 
 
 Alicja Rokuszewska - Pawełek  Archiwum pamięci - doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych 
(rec.: Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010) 
231
 Joanna Wawrzyniak Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków 
(rec.: Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010) 
236
 Łukasz Krzyżanowski  Narracje o ratowaniu 
(rec.: Jacek Leonciak,  Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010) 
240
 Elżbieta Tarkowska   Życie codzienne w PRL 
(rec.: Małgorzata Mazurek,  Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Warszawa 2010)
242
  Noty bibliograficzne (opracowali Przemysław Górski, Wiktor Marzec, Joanna Michałowska, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak) 
246
*
Kultura  i  Społeczeństwo
.Najnowszy numer
.Numery w sprzedaży
.Prenumerata
.Dla Autorów
Strona główna Księgarni ISP PANStrona główna Księgarni ISP PAN
*
Księgarnia Internetowa ISP PAN: Kultura i Społeczeństwo
Order  form
Może ta książka zainteresuje Twoich znajomych? 
Powiadom ich teraz o niej !!!
Wpisz adres E-mail znajomej osoby: