Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (022) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Ksiegarnia
Czasopisma  naukowe
Kultura  i  Społeczeństwo
Kultura i Społeczeństwo nr 3/2013 : Nie u siebie
Nr  3/2013 : 
Nie u siebie 
Not in My Home 

Wydawca:  Komitet Socjologii PAN, 
Instytut Studiów Politycznych PAN 
Warszawa 2013, format 24*16,5 cm, s. 254 
ISSN  0023-5172       Cena: 20,00 PLN 
Księgarnia Internetowa ISP PAN: Kultura i Społeczeństwo
tel. (22) 825-52-21 w.115,   fax (22) 825-21-46 
e-mail: books@isppan.waw.pl

Spis treści  (Contents)
*
 
ARTYKUŁY  i  ROZPRAWY 
 
 Barbara Pasamonik  Prawa kobiet i europejski kryzys multikuluralizmu
Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism 
3
 Nicole Dołowy - Rybińska  Media europejskich mniejszości językowych: stan, wyzwania i zagrożenia 
The Media of European Linguistic Minorities: State, Challenges, and Threats 
27
 Aleksandra Grzymała - Kazłowska  Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów 
An Outline of the Concept of Social Anchoring: A Different Aproach to Immigrant Identity, Adaptation, and Integration 
 45
 Agnieszka Trąbka  Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzenienia się 
The Identity Strategies of Global Nomads: From Uprooting to Various Forms of Setting Roots 
61
 Izabela Grabowska - Lusińska
 Ewa Jaźwińska - Motylska 
Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn 
The Impact of Migration in the Vocational Life of Men and Women 
85
 Dorota Woroniecka - Krzyżanowska  Poza, ponad czy między podziałami? Polscy imigranci w spolaryzowanym społeczeństwie Irlandii Północnej 
Above, Below, or Between Divisions? Polish Immigrants in the Polarized Society of Northern Ireland 
109
 Agnieszka Pasieka  Wielokulturowość po polsku. O polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania polskości 
Polish Multiculturalism: On the Policy of Multiculturalism as a Mechanism of Strengthening Polishness 
129
 Marta Danecka 
 Emilia Jaroszewska 
Imigranci z Afryki w Polsce. Przyczynek do analizy czynników blokujących ich napływ i integrację 
Immigrants from Africa in Poland - A Contribution to Analysis of the Factors Blocking Their Influx and Integration 
157
 Katarzyna Andrejuk  Czego uczą poradniki dla imigrantów? Obraz polskiej religijności oraz relacji genderowych w informatorach dla cudzoziemców 
What Do Guides for Immigrants Teach? Polish Religiosity and Gender Relations in Information for Foreigners 
185
 Paweł Lewandowski  Wschód i Zachód przemieszczone oraz odtworzone. Powstanie postmigracyjnego społeczeństwa polskich Ziem Zachodnich 
The Shifting and Reconstructing of East and West: The Emergence of a Post-Migration Society in Poland's Western and Northern Territories 
203
 
Z HISTORII NAUK SPOŁECZNYCH
 
 Marcin Kula  Historia nie dzieli się na "dawniej" i "dziś"
History is Not Divisible into "the Post" and "Today" 
217
 
FAKTY I PROBLEMY
 
 Marcin Kula  Historia twardym sprawdzianem tez nauk społecznych? O dziennikach Josepha Goebbelsa
Is History a Hard Test of Social Science Theses? On Joseph Goebbels' Diaries 
227
 
*
OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Reviews and Discussions) 
 
 Tatiana Kanasz Dylemat (wzajemnego) szacunku oraz (nie)akceptacji zależności
(rec.: Richard Sennet, Szacunek w świecie nierówności, Warszawa 2012) 
239
 Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk Potencjał integracji Europy wśród elit politycznych i obywateli - ujęcie socjologiczne
(rec.: Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński [red.], Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Eiropa, Warszawa 2012) 
243
 Marta Rakoczy Język, kultura, animacja - o zachowaniu tożsamości kulturowej w świecie zachodnich demokracji 
(rec.: Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011) 
247
*
Kultura  i  Społeczeństwo
.Najnowszy numer
.Numery w sprzedaży
.Prenumerata
Księgarnia Internetowa ISP PAN: Kultura i Społeczeństwo
Strona główna Księgarni ISP PANStrona główna Księgarni ISP PAN