"Kultura  i  Społeczeństwo"
*
Prenumerata

Prenumeratę kwartalnika "Kultura i Społeczeństwo" prowadzą firmy:

"RUCH" S.A.
"KOLPORTER"  S.A.
"GARMOND  PRESS"  S.A.
CHZ ARS  POLONA  S.A."RUCH" S.A.
Pion Kolportażu 
03-236  Warszawa,  ul. Annopol 17a

Prenumerata krajowa:
Wpłaty na prenumeratę przyjmują Regiony Sprzedaży RUCH S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumerate krajową do 5-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. 

infolinia 0-804-200-600 
www.ruch.com.pl
Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH S.A. Pion Kolportażu Zespół ds. Obrotu Zagranicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 17a
telefon +48 22 53-28-823 - prenumerata płatna w walucie obcej
telefony +48 22 53-28-816, 53-28-819 - prenumerata płatna w PLN
nr faxu +48 22 53-28-734 

Prenumerata opłacana w PLN: 
- Przelewem na konto w banku: PEKAO S.A IV O/Warszawa, 
68 1240 1053 1111 0000 0443 0494 
- lub w kasie Zespołu ds. Obrotu Zagranicznego RUCH S.A. 
- kartą kredytową VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS płatność przez http:///www.ruch.pol.pl
Dokonując wpłaty za prenumeratę w Banku czy też w Urzędzie Pocztowym należy podać nazwę naszej firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny, pełny adres odbiorcy za granicą, zamawiany tytuł, okres prenumeraty, rodzaj wysyłki (poczta priorytetową czy ekonomiczną). 
Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty jest dokonanie wpłaty na nasze konto.

Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy:
- przelew na nasze konto w banku: 
SWIFT banku: PKOPPLPWXXX 
w USD PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL54124010531787000004430508 
w EUR PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL46124010531978000004430511 
Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu pod nr faxu +48 22 532-87-31 
- karty kredytowe VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS płatność przez 
http://www.ruch.pol.pl"KOLPORTER"  S.A.
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
--------------
Sekcja Dystrybucji Działu Administracji Wydawnictw "Kolporter" S.A.
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-65     (0-22) 355-05-66
fax  (0-22)  355-05-67     (0-22) 355-05-68
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty 
(w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) 
zobacz strona internetowa: 
http://www.kolporter.com.pl"GARMOND  PRESS"  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
-------------
Biuro Handlowe w Warszawie, 01-106  Warszawa, ul. Nakielska 3
tel. (0-22)  836-69-21
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty 
(w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) 
zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.plCentrala Handlu Zagranicznego 
ARS  POLONA  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


*
Bieżące i archiwalne numery kwartalnika "Kultura i Społeczeństwo"   można nabywać 
w Księgarni Internetowej Instytutu Studiów Politycznych PAN 
pod adresem:
http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/kisarch.htm

e-mail:  books@isppan.waw.pl