Instytut Studiów Politycznych PAN: Księgarnia
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20, tel. (22) 825-52-21
Instytut Studiów Politycznych PAN: Ksiegarnia
Nowości wydawnicze
W y d a w n i c t w a
Nowości wydawnicze
Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej - (Wojciech Śleszyński)

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej  

Wojciech Śleszyński 
..
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM 
Warszawa 2007, format  B5 245*170 mm, oprawa twarda, s. 400, bibliografia  
ISBN: 978-83-605-02-8    ISBN: 978-83-7399-199-6  
Cena:  44,00 PLN     Cena internetowa: 33,00 PLN
Księgarnia Internetowa ISP PAN: Seria Wschodnia       Księgarnia Internetowa ISP PAN: Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wswchodnich II Rzeczypospolitej
tel. (22) 825-52-231  w. 123tel. (22) 825-52-21 w.115,   fax (22) 825-21-46,  books@isppan.waw.pl
*
Z przedmowy do książki:
"Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego 
na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
         "Problem bezpieczeństwa wewnętrznego należał do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych spraw państwa na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Wieloetniczny i wielokulturowy charakter tych obszarów powodował, że aspiracje narodowe oprócz Polaków, zgłaszali również przedstawiciele innych nacji: Białorusini, Litwini, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy. 
        Zamierzeniem autora ksiązki jest przedstawienie problemów politycznych i organizacyjnych służb bezpieczeństwa oraz scharakteryzowanie kolejnych etapów zmieniającego się na przestrzeni lat 1919-1939 stanu bezpieczeństwa wewnętrznego.  Ziemie północno-wschdnie II Rzeczypospolitej stanowiły pole badawcze, na przykładzie którego przedstawione zostało całe spektrum zagadnień wchodzących w skład pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. kwestie polityczno-prawne, narodowo, etniczne i religijno-wyznaniowe. 
        Wielkim atutem tej pracy jest baza źródłowa. po raz pierwszy w literaturze polskiej, przy opisieokresu dwudziestolecia międzywojennego, w tak wielkim stopniu skorzystano z zasobów archiwów białoruskich i litewskich. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego 
na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 

Księgarnia Internetowa ISP PAN: Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
Order  form
Może ta książka zainteresuje Twoich znajomych? 
Powiadom ich teraz o niej !!!
Wpisz adres E-mail znajomej osoby: